Om- och tillbyggnad av villa i Nacka. Nytt poolhus.