top of page

LINDSTRÖM WALLDÉN ARKITEKTKONTOR bildades 1989. Vi arbetar med projekt i alla skeden, från koncept till genomförande. Skissförslag och utredningar, bygglov, arbetshandlingar, kontrollansvariguppdrag, projekt- och byggledning.

 

Utgångspunkten för våra lösningar ska svara mot varje projekts unika förutsättningar.

 

Vi har erfarenhet av både privata och offentliga beställare. Våra uppdrag omfattar bland annat villor, lägenheter, fritidshus och antikvariskt klassade byggnader. Nybyggnation, ombyggnader och renoveringar.

Delägare

 

Kristina Lindström, arkitekt SAR/MSA, utbildad på Arkitektur KTH, spec.stud. inredningsarkitektur Konstfack samt Arkitektur Kungl. Konsthögskolan, Stockholm.

 

Lars Walldén, arkitekt SAR/MSA, utbildad på Arkitektur KTH, byggnadsingenjör och spec.studier i solenergisystem Dept. of Architecture Arizona State University. Kontrollansvarig K cert SP riksbehörighet.

bottom of page