Om- och tillbyggnad av villa i Enskede, Stockholm. Fasadrenovering och byte av fönster.