top of page

Tyska skolan i Stockholm. Ombyggnad till lågstadieskola i Lärkstaden och renovering av befintliga byggnader för mellan- och högstadieskola. Kulturhistoriskt klassade byggnader.

bottom of page