top of page

Bullerskydd och landskapsplanering

Bullerskärmar och landskapsplanering längs Arlandabanan på uppdrag av Trafikverket (då Banverket) efter första pris i allmän arkitekttävling. Motto: Interferens.

Förslag till utformning av bullderdämpande åtgärder längs E4 vid Haga-Brunnsviken på uppdrag av Trafikverket (då Vägverket).

bottom of page